ตัวเลข GDP การเกษตรไตรมาส 2 ขยายตัวร้อยละ 5.7 เชื่อมั่นขยายตัวต่อเนื่องทุกสาขาการผลิต

0
220

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบผลการดำเนินงานและพอใจตัวเลข GDP การเกษตรไตรมาส 2 ขยายตัวร้อยละ 5.7 เชื่อมั่นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2565 จะขยายตัวต่อเนื่องในทุกสาขาการผลิต พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เดินหน้านโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับนานาชาติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า รัฐบาลยังเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมการส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ได้จัดทำนโยบายดีพร้อมแคร์ ปรับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน


รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ BCG มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 3 วิธีดีพร้อม ประกอบด้วย ดีพร้อมรักษ์โลก ดีพร้อมอัพสกิล และดีพร้อมแบรนด์ดิ้ง คาดว่าจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 270 ล้านบาท ของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา