ตัวเลขการส่งออกเดือนตุลาคม 2564 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8

0
466

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนตุลาคม 2564 การส่งออกขยายตัวร้อยละ 17.4 โดยขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 นับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่า 22,738.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 750,016 ล้านบาท ขณะที่การส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.) ขยายตัวร้อยละ 15.7 คิดเป็นมูลค่า 222,736.4  ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 6.95 ล้านล้านบาท กลุ่มสินค้าเกษตร ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 โดยขยายตัวร้อยละ 22.5 คิดเป็นมูลค่า 66,048 ล้านบาท สินค้าที่ส่งออกได้เพิ่มขึ้น เช่น ลำไยสด ยางพารา ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและมะม่วงสด ขณะที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวต่อเนื่องเดือนที่ 8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 ยอดส่งออก 56,543 ล้านบาท สินค้าสำคัญ เช่น น้ำตาลทราย ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง แห้ง กระป๋องและแปรรูป และอาหารสัตว์เลี้ยง ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมขยายตัวร้อยละ 13.9 คิดเป็นมูลค่า 593,731 ล้านบาท สินค้าที่ขยายตัวได้ดี เช่น สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน เหล็ก อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ


สำหรับตลาดส่งออกที่ขยายตัวสูง 10 อันดับ ได้แก่ รัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ขยายตัวร้อยละ 78.8 รองลงมาคือ เอเชียใต้ , อาเซียน 5 , แอฟริกา , ตะวันออกกลาง , เกาหลีใต้ , CLMV , สหรัฐฯ และจีน โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้การส่งออกขยายตัวได้ดี มาจากการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง การเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าโลก ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงและราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น


คาดว่าตัวเลขการค้าทั้งปี 2564 มีความเป็นไปได้ที่จะขยายตัวร้อยละ 15-16  ซึ่งถือว่าเกินกว่าเป้าประมาณ 4 เท่า (จากเมื่อต้นปี มีการตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 4) ส่วนเป้าการส่งออกปี 2565 จะมีการประชุม กรอ. พาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการดำเนินการสำหรับปี 2565 ต่อไป