ชลบุรี-พัทยา โรดโชว์งาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 มาเลเซีย

0
846

เมื่อ 31 มกราคม 62  ณ โรงแรม Holiday Villa Johor Bahru City Center สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้รับเกียรติจาก นางกุลปราโมทย์ วรรณเลิศ ผู้อำนวยการตลาดอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในงาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 โดยมี นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสุมาลี อัศววิจิตรกุล หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ผู้ประกอบการจากเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้ขาย (Seller) จำนวน 41 ราย (พัทยา 8 ราย) และผู้ซื้อ (Buyers) จากเมืองมาเลเซีย จำนวน 100 ราย ที่เข้าร่วมกิจกรรม Table Top Sales (B2B) ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ณ ยะโฮร์ บาห์รู สหพันธรัฐมาเลเซีย

ภายในงานดังกล่าว มีการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงมวยไทย การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) เพื่อสร้างสีสันและภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา และในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจ ผู้ซื้อ (Buyers) ผู้ขาย (Seller) ณ สาธารณรัฐสิงโปร์ ต่อไป