คุมเข้ม ต้นทุนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคและประชาชน

0
142นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีผู้ประกอบการบริษัทผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขอปรับขึ้นราคาจากเดิม 6 บาท เป็น 8 บาท โดยที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้ขอให้ผู้ประกอบการบริษัทผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรึงราคาไว้ เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 หากมีการปรับราคาขึ้นจริงจะกระทบต่อผู้บริโภคและประชาชนเกินสมควร


ขณะนี้กรมการค้าภายในมีการพิจารณาในเรื่องของต้นทุน ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายในการปรับลดราคา ต้องเป็นไปตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค ขณะเดียวกันต้องให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้ด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบริโภคต่อไป อย่างไรก็ดี กระทรวงพาณิชย์ ได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด