ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สิงหาคม 2564 ปรับตัวลดลงทุกรายการ

0
354

นายวาทิตร รักษ์ธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนสิงหาคม 2564 ปรับตัวลดลงทุกรายการ โดยเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวม อยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 22 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่ทำการสำรวจในเดือนตุลาคม 2541 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เป็นผลมาจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย และจากมาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การทำธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับความกังวลในสถานการณ์ทางการเมืองและการฉีดวัคซีน ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัวและขาดแรงกระตุ้น 


อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคเริ่มรู้สึกมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวได้ในอนาคต หลังจาก ศบค. ประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ระดับ 33.8 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวม อยู่ที่ระดับ 36.3 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ระดับ 48.6 ปรับตัวลดลงทุกรายการ เมื่อเทียบกับในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แสดงว่าผู้บริโภคยังไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โอกาสในการหางานทำและรายได้ในอนาคต เนื่องจากกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 รอบใหม่ในประเทศไทยและทั่วโลก ทำให้ระวังการใช้จ่ายมากขึ้น


อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่า หากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ เพิ่มเติม ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคต จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคตได้และอาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้ ขยายตัวดีขึ้นจากระดับที่คาดการณ์ไว้ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่ระดับ 0 ถึง -2% โดยปรับตัวดีขึ้นอยู่ในระดับ 0 ถึง 2% ได้ในปีนี้