ครม.อนุมัติ 6 โครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้

0
2534

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลางจำนวน 338.8 ล้านบาท ให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสตูล ตรัง ภูเก็ต พังงา และกระบี่ เพื่อดำเนินโครงการ 6 โครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 16 พฤษจิกายน 2564 ที่ผ่านมาประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะ และการท่องเที่ยวนานาชาติ จังหวัดสตูล โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารปากคลอง จังหวัดกระบี่ และโครงการพัฒนาสปาวารีบำบัด น้ำพุร้อนคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศมากขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประเทศได้อีกด้วย


ขณะที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้คาดการณ์ว่า ในช่วง Low Season ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยไม่น้อยกว่า 500,000 คน/เดือน และช่วง High Season ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากกว่า 1 ล้านคน/เดือน