การบินไทย เพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่สิงคโปร์ สัปดาห์ละ 28 เที่ยวบิน รองรับยอดจองเพิ่มต่อเนื่อง

0
145

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อรองรับปริมาณการสำรองที่นั่งที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ -สิงคโปร์ จากเดิมสัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน เป็นสัปดาห์ละ 28 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไปเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ ทำการบินทุกวัน วันละ 4 เที่ยวบิน

  • เที่ยวบินที่ TG403 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 11.15 น. (เวลาท้องถิ่น)
  • เที่ยวบินที่ TG404 ออกจากสิงคโปร์ เวลา 12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.45 น.
  • เที่ยวบินที่ TG413 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 11.30 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 14.50 น. (เวลาท้องถิ่น)
  • เที่ยวบินที่ TG414 ออกจากสิงคโปร์ เวลา 15.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.15 น.
  • เที่ยวบินที่ TG407 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.50 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 16.10 น. (เวลาท้องถิ่น)
  • เที่ยวบินที่ TG408 ออกจากสิงคโปร์ เวลา 18.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.35 น.
  • เที่ยวบินที่ TG409 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 16.35 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 19.55 น. (เวลาท้องถิ่น)
  • เที่ยวบินที่ TG410 ออกจาก สิงคโปร์ เวลา 21.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.20 น.


ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางบิน พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรืออีเมล์ [email protected]