การบินไทย ปรับเส้นทางบินในตารางบินฤดูหนาวปี 2565-2566 รองรับผู้โดยสารสู่ 34 เส้นทางบินทั่วโลก

0
553บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งตารางบินฤดูหนาว ปี 2565 – 2566 ให้บริการเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารในตารางการรองรับการเดินทางของผู้โดยสารสู่ 34 เส้นทางบินทั่วโลก ทั้งยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย พร้อมเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางบินยอดนิยม เริ่มวันที่ 30 ตุลาคม 2565 – 25 มีนาคม 2566 เส้นทางยุโรปและออสเตรเลียเส้นทางเอเชีย


ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม รายละเอียดตารางบิน พร้อมสำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ทุกวัน (ตลอด 24 ชม.)