กอช. เชิญชวนสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ วางแผนก่อนวันเกษียณอายุในอนาคต

0
669

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวถึงกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ว่า หน้าที่ของ กอช. คือการทำให้คนไทยที่ไม่ได้เป็นข้าราชการเข้ามาสู่ในระบบ เพื่อให้มีบำนาญใช้เหมือนกับข้าราชการในยามชราภาพ โดยการให้ความรู้ด้านการเงิน เพื่ออนาคตยามเกษียณอายุ ซึ่งผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปกอช. พยายามมุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าถึงและเข้าใจ ว่าการวางแผนสำหรับการเกษียณในอนาคตเป็นเรื่องสำคัญ โดยพยายามลงพื้นที่สร้างเครือข่ายตัวแทน เริ่มจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกอยู่ 1 ล้านคน และขยายไปยังประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนการออม รวมถึงแรงจูงใจที่รัฐบาลจะเพิ่มเงินสมทบให้ แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ ตั้งแต่อายุ 15-30 ปี รัฐบาลจะให้เงินสมทบครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี , อายุ 30-50 ปี รัฐบาลจะให้เงินสมทบ ร้อยละ 80 ของเงินออม แต่ไม่เกิน 960 บาท , ช่วงอายุ 50-60 ปี รัฐบาลจะให้เงินสมทบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 1,200 บาท ทั้งนี้สมาชิกจะต้องเป็นคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เป็นข้าราชการ หรือสมาชิก กบข. และไม่เป็นผู้ประกันตามกฎหมายประกันสังคม ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา 40(1) สามารถสมัครได้


อย่างไรก็ตาม หากอนาคต นักเรียนที่ออมเงินกับ กอช. เข้ารับราชการ กองทุน กอช. ก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ แต่จะออมเงินต่อ หรือหยุดส่งก็ได้ ซึ่ง กอช. ไม่ได้บังคับ หากผู้ออมต้องการส่งต่อ สามารถส่งครั้งต่อปี ตั้งแต่ 50 บาท – 13,200 บาท ทั้งนี้อยากให้มั่นใจว่ากองทุน กอช.มีความมั่นคงสูงเพราะ กอช. จะคุ้มครองผลตอบแทน หากกองทุนนำเงินไปลงทุนแล้วขาดทุน กองทุนก็จะต้องเชยใช้ให้กับสมาชิก นอกจากนี้ ยังสมารถนำไปลดหย่อนภาษีได้และสามารถได้บำนาญตลอดชีพ หากออมถึงเป้าหมายการออม