กรมศุลกากร เปิดให้บริการระบบกลางเชื่อมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นำเข้า-ส่งออกของประเทศ

0
56

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กล่าวว่า ได้ร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) เปิดให้บริการระบบ National Single Window (NSW) หรือ ระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของประเทศเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก ปลอดภัย และเกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ จะรองรับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ขยายการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลไปยังนอกภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี 2566-2570


ด้านพันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT กล่าวว่า เปิดเผยว่า ระบบ NSW ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งแบบ G2G,B2G และ B2B มากกว่า 10 ล้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อเดือน มีผู้ประกอบการกว่า 15,000 ราย หน่วยงานรัฐ 34 หน่วยงาน และหน่วยงานต่างประเทศ ช่วยลดขั้นตอนการติดต่อระหว่างหน่วยงาน การขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ รองรับรูปแบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ เช่น คำขอใบอนุญาตยางพารา เอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช ใบขนสินค้าอาเซียน และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ e-Form เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับความง่ายในการประกอบธุรกิจ และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565