เมืองพัทยา ส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บสายสื่อสารซอยกอไผ่ ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

0
83

เมื่อ 24 มกราคม 62  ที่ ซอยถนนเทพประสิทธิ์ ซอย 6 (ซอยกอไผ่)  หลังจากที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียนมายังสื่อมวลชน ในช่วงที่ผ่านมาว่ามีสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ห้อยระโยงระยาง ตกลงมาเกือบถึงพื้น เนื่องจากมีรถขนาดใหญ่ที่มีความสูง วิ่งเข้ามาเกี่ยวสายจนร่วงตกลงมา ซึ่งหวั่นเกิดอุบัติเหตุและอันตรายกับประชาชนและนักท่องเที่ยวขึ้นได้

                ล่าสุดได้มีการประสานไปยัง นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องความเดือดร้อนดังกล่าว ประสานเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา ฝ่ายบำรุงรักษา ดำเนินการจัดเก็บรวบรัดสายไฟฟ้า สายสื่อสารที่ระโยงระยางเกือบตกถึงพื้น ให้เข้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการสัญจรและความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชน.