เมืองพัทยาไม่เข้มจริง!! นักท่องเที่ยวยังสูบบุหรี่ ทิ้งก้นบุหรี่เกลื่อนชายหาด ถึงแม้มีป้ายเตือน ชาวบ้านวอนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

0
174

เมื่อ 2 สิงหาคม 61 จากกรณีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโซนนิ่ง ในการห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด นำร่อง 20 ชายหาดหลักในประเทศไทย ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นมีหาดพัทยา และหาดจอมเทียน ก็ถูกจัดเป็นพื้นที่โซนนิ่งห้ามสูบบุรี่ และไม่ให้มีการทิ้งก้นบุหรี่ที่บริเวณชายหาด ซึ่งผลกระทบของก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรง โดยจะเป็นขยะที่อุดตันทางระบายน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง หรืออาจถูกน้ำพัดพาลงคูคลองจนลงสู่ทะเล และสะสมอยู่ใต้พื้นทรายตามชายหาด ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ โดยเมื่อสัมผัสกับน้ำ จะปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษ เช่น สารตะกั่วแคดเมี่ยม สารหนู และอนุพันธุ์ของยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นพิษต่อห่วงโซ่อาหาร

โดยเมืองพัทยา ได้เริ่มเอาจริงกับการห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 61 ที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้หลังจากที่เมืองพัทยาเอาจริง มีการเดินรณรงค์ สร้างความเข้าใจรับรู้ รับทราบเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่ พบว่าหลายฝ่ายต่างให้ความร่วมมือ ทั้งภาคประชาชนก็ร่วมกันออกมาคัดกรองก้นบุหรี่ ที่บริเวณชายหาด โดยในช่วงแรกพบว่าได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว และจากผู้ประกอบร่มเตียงเป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ บริเวณชายหาดพัทยาเป็นระยะ แต่กลับพบว่านักท่องเที่ยวก็ยังคงสูบบุหรี่บริเวณดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เดินทางขึ้นมาจากเกาะล้าน พอถึงฝั่งก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ โดยไม่มีเจ้าหน้าที่มาสร้างความเข้าใจ หรือมาบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวห้ามสูบบุหรี่   ถึงแม้ว่าจะเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ไม่สนใจ นอกจากนี้ยังพบว่ายังพบก้นบุหรี่ทิ้งเกลื่อนชายหาด และพื้นฟุตบาธเช่นเดิม

นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะทำงานชายหาดปลอดบุหรี่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเมืองพัทยา ก็ยังคงเข้มงวดในการให้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว ในเรื่องของพื้นที่โซนนิ่งชายหาดปลอดบุหรี่ ซึ่งก่อนหน้านี้เมืองพัทยา เตรียมนำกฎหมายออกมาบังคับใช้ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท แต่สำหรับโทษปรับ 100,000 บาทนั้น สามารถทำได้โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากเป็น พ.ร.บ. ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 อย่างไรก็ตาม หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ปัจจุบันก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวไม่เคารพกฏระเบียบ มีการสูบบุหรี่บริเวณชายหาด โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ซึ่งเมืองพัทยาเองก็อยากที่จะนำกฎหมายออกมาบังคับใช้ แต่ก็คาดว่าหากดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ก็อาจจะมีผลกระทบด้านการท่องเที่ยวได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทางเมืองพัทยา จะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ชายหาดปลอดบุหรี่ กว่า 10 จุด บนพื้นที่ทางเท้า ชายหาดพัทยาและจอมเทียน ก็พบว่ายังมีนักท่องเที่ยวไม่สนใจ ต่างนำบุหรี่ออกมาสูบอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยจากนี้ไป ทางเมืองพัทยาจะได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ ให้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว พร้อมเดินหน้าว่ากล่าวตักเตือน ก่อนนำกฎหมายออกมาบังคับใช้ โดยจะเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น.