ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมแจง รถตรวจสอบคุณภาพอากาศเมืองพัทยา ซึ่งปัจจุบันใช้การไม่ได้

0
94

ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมแจง  รถตรวจสอบคุณภาพอากาศเมืองพัทยาปัจจุบันใช้การไม่ได้  เสื่อมสภาพตามกาลเวลา  หลังพบดำเนินการจัดซื้อมานานกว่า 15 ปี  ชี้ถึงแม้จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย ก็ยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ   เผยปัจจุบันการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการเป็นแนวทางที่เหมาะสม

เมื่อ 18 มกราคม 62  จากกรณีที่มีชาวบ้านสงสัยและสอบถามายังผู้สื่อข่าว  ถึงเรื่องรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของเมืองพัทยา ที่อดีตเคยพบว่ามีการดำเนินการจัดซื้อ  และมีการนำออกมาใช้เพื่อวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่เมืองพัทยา   แต่ปัจจุบันกลับไม่พบรถตรวจคุณภาพอากาศคันดังกล่าว ออกมาปฏิบัติงานแต่อย่างใด

 เรื่องดังกล่าว  นายสุธี  ทับหนองฮี  ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา   ชี้แจงว่า   สำหรับรถตรวจสอบคุณภาพอากาศนั้นเมืองพัทยา ได้เคยจัดซื้อจริงเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่เมืองพัทยา  โดยดำเนินการจัดซื้อมาตั้งแต่ปี 2548 ในราคา 9,990,000 บาท  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา    จากนั้นในปี 2555  ได้มีการตั้งสำนักสิ่งแวดล้อม แยกออกมาจากสำนักการสาธารณสุข  รถตรวจสอบอากาศคันดังกล่าว ก็มาอยู่ในความดูแลของสำนักสิ่งแวดล้อมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  ซึ่งตั้งแต่รถตรวจสอบคุณภาพอากาศมาอยู่ในความดูแลของสำนักสิ่งแวดล้อม  ก็พบว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ และอยู่ในสายงานดังกล่าวโดยตรง เข้ามาดูแล  มีเพียงเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาที่พอมีความรู้อยู่บ้าง  ทำหน้าที่รับผิดชอบ รถตรวจสอบคุณภาพอากาศดังกล่าว

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่อยู่สำนักการช่าง  ทางสำนักสิ่งแวดล้อมก็ได้ขอตัวมาช่วยงานในด้านนี้  ตั้งแต่ปี 2556 – 2559  จากนั้นก็ได้ถูกเรียนตัวกลับไปทำงานที่สายงานเดิม   จึงทำให้รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ ขาดเจ้าหน้าที่ในการดูแล ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา   ซึ่งตั้งแต่ปี 2555  เมืองพัทยาก็เปิดรับเจ้าหน้าที่ตำแหน่งดูแลรถตรวจสอบคุณภาพมาตลอด  แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาประจำตำแหน่ง   จึงทำให้หลังปี 2559 เป็นต้นมา  รถตรวจสอบคุณภาพอากาศคันนี้ ก็ไม่ได้มีการนำมาใช้งานแต่อย่างใด   จนทำให้ปัจจุบันเครื่องไม่เครื่องมือต่างๆบนรถ เสื่อมสภาพตามกาลเวลาและใช้งานไม่ได้

 ผู้สื่อข่าวได้ถามต่อถึงเรื่องของการนำรถตรวจวัดอากาศไปซ่อมแซม  ด้าน ผอ.ชี้แจงว่า  ถึงแม้ว่าจะนำรถคันดังกล่าวไปทำการซ่อมแซม  ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลต่อไปด้วย  ซึ่งหากนำไปทำการซ่อมแซมแต่กลับมาไม่มีเจ้าหนาที่ดูแล ก็จะเป็นการใช้งบประมาณไปเปล่าประโยชน์  เพราะตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน  ตำแหน่งดังกล่าวก็ยังไม่มีใครโอนย้ายมาแต่อย่างใด   รวมถึงความทันสมัยในโปรแกรมต่างๆก็พบว่า รถตราวจสอบคุณภาพอากาศคันเดิมนั้นไม่ทันสมัยแล้ว  อย่างเช่นการรตรวจสอบระดับค่า PM ที่สามารถตรวจสอบได้แค่เพียว PM 10 แต่ปัจจุบันต้องสามารถตรวจค่าฝุ่นละอองได้ถึง PM 2.5      ซึ่งปัจจุบันทางเมืองพัทยา ได้ทำการว่าจ้างบริษัทเอกชนมาทำการตรวจวัดสภาพอากาศในพื้นที่เมืองพัทยาเป็นระยะเวลา 7 วัน  เพื่อตรวจสอบภาพอากาศในพื้นที่เมืองพัทยา ว่าได้รับผลกระทบหรือไม่     ซึ่งแนวทางในการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดูแล เรื่องของการตรวจสอบสภาพอากาศ น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในขณะนี้  เพราะได้ทั้งในส่วนของเครื่องมือที่ทันสมัย และ เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบสภาพอากาศ  และเป็นแนวทางที่สามารถทำได้ทันที  ส่วนในระยะยาว  หากผู้บริหารเมืองพัทยาต้องการที่จะมีรถตรวจสอบอากาศไว้ใช้เอง  ก็สามารถทำได้  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร

ซึ่งนอกจากนี้ในเรื่องของการลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ทางสำนักสิ่งแวดล้อมยังได้จัดเจ้าหน้าที่ทำการล้างถนน ตามถนนสายสำคัญ เพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น  ส่วนในอนาคตเตรียมขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเมืองพัทยาในการจัดซื้อ  รถกวาดดูดฝุ่น เพิ่มเติมอีก 1 คัน จำนวน 9.8 ล้านบาท   เป็น 2 คัน  เพื่อทำหน้าที่ในการกวาดและดูดฝุ่นจากถนน  ซึ่งรถกวาดดูดฝุ่น เป็นรถที่สามารถตอบโจทย์การลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เมืองพัทยาได้เป็นอย่างดี.