ประชาชนเดือดร้อน หลังจากที่หมูมีราคาแพง ต้องมาเจอกับไก่ปรับราคาขึ้น

0
6972จากการที่เนื้อหมูมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบต่อประชาชนและพ่อค้า แม่ค้า ต้องซื้อหมูในราคาที่แพง ในขณะที่ประชาชนก็ขาดกำลังซื้อ จึงหันมาซื้อไก่สดแทนเนื้อหมู เนื่องจากจะมีราคาถูกกว่าเนื้อหมูและยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวอีกด้วย


นางประคองจิต เพชรเรือนทอง แม่ค้าไก่สดในตลาดสด กล่าวว่า ไก่สดได้มีการปรับราคาขึ้นครั้งละ 1-2 บาท จนปัจจุบันราคาไก่อยู่ที่ 80 บาทต่อกิโลกรัม, เครื่องในกิโลกรัมละ 100 บาท น่องกิโลกรัมละ 90 บาท ปีกไก่ กิโลกรัมละ 90 บาท หน้าอกไก่ กิโลกรัมละ 100 บาท ตีนไก่ กิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งยอดการจำหน่ายไก่ก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าจะราคาถูกกว่าเนื้อหมู ทั้งนี้เป็นผลมาจากเศรษฐกิจมากกว่า ประชาชนไม่มีกำลังซื้อ ต้องประหยัดค่าใช้จ่าย คาดว่าไก่สดจะขายดีอีกครั้งในช่วงเทศกาลตรุษจีนช่วงปลายเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ คาดว่าราคาน่าจะปรับเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างแน่นอน เนื่องจากประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจะมาซื้อไก่และเครื่องเซ่นไหว้ไปไหว้บรรพบุรุษ