นักท่องเที่ยวร้องเรียนป้ายไฟ Pattaya city ติดไม่ครบ หวั่นเสียภาพลักษ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลก

0
118
นักท่องเที่ยวร้องเรียนป้ายไฟ Pattaya  city ติดไม่ครบ หวั่นเสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลก
นักท่องเที่ยวร้องเรียนป้ายไฟ Pattaya city ติดไม่ครบ หวั่นเสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลก

เจษฎา หอมกลิ่น

ช่วงค่ำวันที่ 8 มิถุนายน 60 บริเวณย่านชายหาดพัทยากลาง หลังจากที่นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร้องเรียนผ่านสื่อ  “พัทยาเมล์” ว่า ป้ายไฟ Pattaya city ที่อยู่บนเขาพระตำหนักเมืองพัทยา ป้ายตัวอักษรติดไม่ครบสร้างความประหลาดใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก ว่าเกิดจากสาเหตุใด

โดยติดเฉพาะตัวภาษาอังกฤษ ว่า Patt แล้วตามด้วย city   ซึ่งตัวอักษรที่หายไปได้แก่ taya ซึ่งหวั่นเสียภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา เพราะว่าตรงจุด ของป้ายไฟคำว่า Pattaya city สามารถมองเห็น ได้อย่างกว้างไกลและเป็นจุดเด่นสัญลักษ์ของเมืองพัทยามาอย่างยาวนาน และเป็นสถานที่ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของนักท่องเที่ยว จึงอย่างวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเมืองพัทยาเร่งเข้าดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขตรงจุดดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษร์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวเอาไว้