ชาวบ้านร้อง โครงการก่อสร้างถนนทางหลวง กระทิงลาย – แยกต่างระดับโป่ง เสี่ยงอันตรายต่อการสัญจร

0
218

เมื่อ 31 กรกฎาคม 61 จากกรณีที่ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 36 สายกระทิงลาย – ระยอง ตอนแยกกระทิงลาย กิโลเมตรที่ 0 ถึงทางแยกต่างระดับโป่ง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ที่กิโลเมตรที่ 6+900 กม.หรือ เกือบ 7 กิโลเมตร จาก 4 ช่องทางจราจร เป็น 6 ช่องทางจราจร ถือเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจรไป-กลับ จะสิ้นสุดสัญญา 18 ธันวาคม 62 รวมระยะดำเนินการ 720 วัน ซึ่งการก่อสร้างดังกลกล่าว อาจเกิดความไม่สะดวกกับประชาชนที่สัญจร โดยประโยชน์ที่จะได้รับ ถือเป็นเส้นทางสายหลัก เชื่อมระหว่างจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดระยอง มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในบริเวณพื้นที่อย่างหนาแน่น เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ โครงข่ายทางหลวงแผ่นดินให้สมบูรณ์ ทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าได้รับความสะดวกรวดเร็ว

ซึ่งปัจจุบันนี้พบว่าการดำเนินการ ได้ดำเนินการคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการรื้อไหล่ทางออกและขุดไหล่ทางทั้ง 2 ฝั่งออก ส่งผลให้ไฟส่งสว่าง และลักษณะของไหล่ทางเป็นเหวลึก ประมาณ 2 ฟุต พร้อมและยังพบว่าในช่วงกลางคืน ถนนตลอดแนวบางช่วงมีไฟส่องสว่าง แต่บางช่วงไม่มีไฟ เนื่องจากว่าการขุดไหล่ทางในบางช่วง ไปกระทบกับสายไฟใต้ดิน ส่งผลให้สายไฟขาด จึงทำให้ในช่วงกลางคืนถนนเส้นดังกล่าวจะอันตราย และสัญจรลำบาก

ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ที่ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรเป็นประจำ ได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่า ถนนเส้นนี้มีรถตกข้างไหล่ทางเป็นประจำ และในช่วงกลางคืนก็กลับพบว่าไม่มีสัญญาณ หรือไฟกระพริบที่บ่งบอกว่าไหล่ทางสูง หรือมีอันตราย มีเพียงเชือกเส้นเล็กๆกั้นไว้เท่านั้น โดยเฉพาะกลางคืนนักท่องเที่ยวที่ใช้ถนนเส้นดังกล่าว ที่ไม่เคยใช้เส้นทางมาก่อน อาจจะประสบอุบัติเหตุได้ จึงฝากวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำสัญญาณไฟกระพริบ หรือติดตั้งไฟแสงสว่าง ตลอดแนว 6.9 กิโลเมตร เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ก่อนที่จะมีอุบัติเหตุ และสูญเสียเกิดขึ้น.