ชาวบ้านร้องเรียน ไฟกระพริบเตือนจุดตัดทางแยกเลียบถนนทางรถไฟ วัดธรรมสามัคคี อยู่ใกล้เกินไป

0
9377

เมื่อ  19 กุมภาพันธ์ 63  ผู้สื่อข่าวและคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ลงพื้นตรวจสอบ บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ  จุดตัดทางแยกรถไฟ หลังโรงเรียนเมืองพัทยา 6  ( วัดธรรมสามัคคี ) หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในบริเวณชุมชนบ้านเนินรถไฟ ว่าจุดแยกดังกล่าว มีจุดติดตั้งไฟกระพริบทางแยกจราจรฝั่งขาเข้า และขาออกพัทยา อยู่ใกล้ทางแยกมากเกินไป

ทั้งนี้ทำให้ผู้ใช้รถสัญจรผ่านไปมาชะลอความเร็วไม่ทันสังเกต และป้ายบอกลดความเร็ว  ติดตั้งใกล้จุดแยกมากเกินไป  ซึ่งควรจะมีการแจ้งเตือนในระยะที่ห่างทางแยกมากกว่านี้ เพื่อเตือนให้ผู้สัญจรได้ระวัง  ทางคณะทำงานนายกเมืองพัทยา จึงได้ดำเนินการเก็บข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อความปลอดภัยต่อไป.