ชาวบ้านร้องเรียน เมืองพัทยาขุดเจาะพื้นถนนวางท่อฯ รอบเมือง ส่งผลให้การจราจรติดขัด

0
375

เมื่อ 10 สิงหาคม 62  ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจรอบเมืองพัทยา หลังได้รับแจ้งจากประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าเมืองพัทยาได้มีการขุดเจาะพื้นถนนเพื่อวางท่อฯรอบเมือง ส่งผลให้การจราจรติดขัด ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนพัทยากลาง  พัทยาใต้  ถนนสุขุมวิท ย่านนาเกลือ และอื่นๆมีการขุดเจาะพื้นถนน เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าใต้ดิน ประปา ระบบระบายน้ำ ส่งผลให้ถนนแคบลงการจราจรติดขัด  ยิ่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น หรือวันหยุดยาว จะติดขัดเป็นพิเศษ ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก็ได้ตั้งคำถามว่าทำไมทางเมืองพัทยาไม่ทยอยที่ละช่วง เพื่อให้ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน    

ทั้งนี้มีรายงานข้อมูล​จากการประชุมในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้กำหนดให้เมืองพัทยา​ เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว และศูนย์รวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ที่จะมีการพัฒนาพื้นที่อย่างมากมายเพื่อรองรับความเจริญที่จะเกิดขึ้น​ จึงได้มีการนำเสนอเมกะโปรเจกต์มากมาย เพื่อนำลงมาในพื้นที่ รวมทั้งเร่งอุดหนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซาก​ ทั้งระบบสาธารณูปโภค โครงการสายไฟฟ้าลงดิน การจัดทำระบบระบายน้ำ ปรากฏว่าที่ผ่านมา เมืองพัทยาได้เร่งดำเนินการในหลายโครงการ ทำให้มีโครงการการขุดเจาะผิวการจราจร และปิดกั้นทางเดินรถในหลายจุด ส่งผลให้วิถีการดำรงชีวิตและปัญหาการจราจร เกิดขึ้นในหลายพื้นที่   

สำหรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าใต้ดิน ประปา ระบบระบายน้ำ นั้นล้วนเป็นโครงการระยะยาว และใช้งบประมาณในการดำเนินการมหาศาล และในส่วนของโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง พื้นที่รวม 24,564 ตารางเมตร โดยจุดแรก เริ่มตั้งแต่ถนนฝั่งตรงข้ามคลองปึกพลับ ถึงซอยนาเกลือ 11 โดยปิดการจราจร 1 ช่องการจราจร  ในการก่อสร้าง และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในจุดต่อๆ ไปตามสัญญาโครงการจนแล้วเสร็จซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน  ซึ่งทางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาในพื้นที่เมืองพัทยา และได้รับผลกระทบปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัด จึงอยากวอนให้ทางเมืองพัทยา มีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา ในการที่จะช่วยลดปัญหาด้านกการจราจรให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน.