ชาวบ้านร้องเรียนปัญหาน้ำขยะส่งกลิ่นเหม็นตลอดแนวชายหาดจอมเทียน

0
103
ชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเมืองพัทยามีมาตราการการรักษาความสะอาด จากปัญหาน้ำขยะส่งกลิ่นเหม็นตลอดแนวชายหาดจอมเทียน โดยการฉีกล้างพื้นผิวถนนและการจัดเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ
ชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเมืองพัทยามีมาตราการการรักษาความสะอาด จากปัญหาน้ำขยะส่งกลิ่นเหม็นตลอดแนวชายหาดจอมเทียน โดยการฉีกล้างพื้นผิวถนนและการจัดเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อ 6 กันยายน 60 ที่ชายหาดจอมเทียน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริง หลังจากที่มีชาวบ้านและบรรดานักวิ่งมาราธอนร้องเรียน หลังจากเสร็จสิ้นงานพัทยามาราธอนในช่วงที่ผ่านมาว่า ถนนเส้นชายหาดจอมเทียน มีน้ำขยะไหลเจิงนอง พื้นถนน เป็นแนวยาวจำนวนมาก

ชาวบ้านเผยต่อไปอีกว่าปัญหาดังกล่าว ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ตลอดเส้นทางการสัญจร อีกทั้งถังขยะในบางจุดที่อยู่แนวชายหาดจอมเทียนยังล้นถังออกมา เนื่องจากการจัดเก็บไม่ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้อาจเสียภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีได้

ทั้งนี้จึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเมืองพัทยา มีมาตรการการรักษาความสะอาดในการฉีดล้างพื้นผิวถนน และการจัดเก็บขยะที่สม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาผลกระทบที่จะส่งผลต่อด้านการท่องเที่ยว ซึ่งที่สำคัญต้องปลูกจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวให้รักษาความสะอาดทิ้งขยะเป็นที่ คัดแยกขยะ เพื่อเป็นการลดปัญหาการจัดเก็บปลายทางของภาครัฐ และยังเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยที่ดีอีกด้วย