ชาวบ้านร้องสื่อ อ่างเก็บน้ำชากนอก ไม่มีที่นั่งพักผ่อนต้องนั่งตามโขดหินหวั่นเกิดอันตราย และไม่มีถังขยะ

เมื่อ  2 กรกฎาคม 62 ที่ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำชากนอก หลังจากที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 53,815,000 บาท จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำชากนอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งล่าสุดโครงการได้ดำเนินการจัดการแล้วเสร็จและมีการส่งมอบตามกระบวนการแล้วนั้น

ต่อมาได้มีชาวบ้านร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าว กรณีสวนสาธารณะดังกล่าวไม่มีที่นั่ง สำหรับพักผ่อน นักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่พาครอบครัวมาพักผ่อน ต้องไปอาศัยนั่งตามโขดหินขรุขระที่นำมาทำผนังกั้นขอบอ่าง หวั่นเกิดอันตรายขึ้นได้ง่าย รวมทั้งไม่มีถังขยะ ส่งผลให้เกิดการทิ้งขยะไม่เป็นที่ เสียภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองหนองปรือ ทั้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิ่งปรับปรุงเสร็จและมีความสวยงาม

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้มีการตกแต่พื้นที่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้ออกกำลังกายและพักผ่อนตามจุดชมวิวต่าง ๆ โดยมีการจัดวางก้อนหินขนาดใหญ่ และตกแต่งต้นไม้นานาพันธุ์ รวมถึงทำการก่อสร้างให้เป็นจุดออกกำลังกาย แต่ทั้งนี้ทางชาวบ้านที่มาพักผ่อนอยากจะฝากให้ทางเทศบาลเมืองหนองปรือดำเนินการทำที่สำหรับนั่งสำหรับพักผ่อน และ จัดตั้งถังขยะเป็นจุดบริเวณโดยรอบ เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ เพื่อรณรงค์ให้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะเป็นที่อีกทั้งยังมีวัชพืชน้ำที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ผิวน้ำ คิดเป็นพื้นที่ 16,000 ตารางเมตร หรือ ประมาณ 10 ไร่ บริเวณทั้งสองฝั่งของอ่างเก็บน้ำชากนอก รวมถึงขยะและสิ่งปฏิกูล ที่ลอยน้ำมาติดยังกลุ่มวัชพืชภายในผิวน้ำ จึงทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่สวยงาม จึงอยากจะให้มีการปรับภูมิทัศน์ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีของเทศบาลเมืองหนองปรือ และเกิดความสะดวกกับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่อไป.