ความคืบหน้าโครงการบ่อสูบระบายน้ำฝน ซอยแตงโม บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง

0
405

เมื่อ 4 เมษายน 62 ที่ บริเวณภายในซอยแตงโม (ซอยบัวขาว) หลักจากที่ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ในเรื่องการดำเนินการก่อสร้างบ่อสูบระบายน้ำฝนบริเวณดังกล่าว ที่ทางเมืองพัทยาได้ทำการปิดถนน ช่วงที่ดำเนินการก่อสร้าง ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ รวมไปถึงมีน้ำท่วมขัง จึงมีการลงพื้นที่สำรวจ พบว่าพบว่าโครงการดำเนินการก่อสร้างบ่อสูบระบายน้ำฝนซอยแตงโม ภายในซอยบัวขาว ทางเมืองพัทยา ได้ว่าจ้างให้ทาง บริษัท พรอสเพอร์โซลูชั่น จำกัด เข้าดำเนินงานตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 61 ที่ผ่านมา  ในการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล.  ขนาด 7.00 x 8.00 m. จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำฝนอัตราสูบ 7 ลบ.ม./นาที จำนวน 2 ชุด และขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและมิเตอร์จำนวน 1 ลูก  สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานวันที่ 22 พฤษภาคม  62  เป็นเวลา 180 วัน โดยมี นายบดินภัทร์ ธวัชไพบูรณ์ วิศวกรโยธาปฎิบัติการ เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมคณะผู้ควบคุมงานอีก 3 ท่าน นายอนุวัตร ทองคำ ผอ.สำนักการช่างสุขาภิบาล พร้อมคณะทำงานอีก 4 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  โดยในเบื้องต้น ทางผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการติดตั้งปั้มสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำตรงบริเวณดังกล่าวเมื่อมีกระแสฝนตกลงมาเพื่อบรรเทาข์ทุกข์ในเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้าน

นายจิระวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย  เปิดเผยว่า ทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยา จะมีการปรับเปลี่ยนแบบบ่อพัก น้ำที่จะขยายให้กว้างขึ้นเนื่องจากสาเหตุที่ต้องแก้ไขแบบเพราะว่าเมื่อขุดลงแนวลึก 4 เมตรไปเจอเจอน้ำใต้ดินที่ไหลไม่หยุด จึงเปลี่ยนแปลงแบบเป็นขยายในแนวกว้างแทน    ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และคาดว่าจะแล้วเสร็จตามที่ระยะเวลากำหนด ในเดือนพฤษภาคม  62 นี้ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ เชื่อว่าจะสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ในช่วงที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก บริเวณซอยแตงโมภาย ซอยบัวขาวได้ในระดับหนึ่ง.