เมืองพัทยา จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน สืบสานอนุรักษ์ความเป็นไทย

0
609
เยาวชนที่เข้าร่วมการประกวด ในรอบคัดเลือกทั้ง 19 คน
เยาวชนที่เข้าร่วมการประกวด ในรอบคัดเลือกทั้ง 19 คน

เมื่อ 16.30 น. วันที่ 7 เมษายน 61 ที่ ลานอเนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง  นางสาวธีราพร ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการการตัดสิน และส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเปิดงาน ซึ่งบรรยากาศในงานได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก เข้าร่วมชมการประกวดของเยาวชน จำนวนกว่า 19 คน ซึ่งเป็นนักเรียนภาครัฐและเอกชน จากพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี-พัทยา เข้าร่วมประชันเสียงเพลง

การจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการขับร้องเพลงไทย แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ใช้เวลาว่างจากการเรียน หรือการทำงาน ให้เกิดประโยชน์ โดยผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 19 ปี และไม่เคยมีผลงานโดยสังกัดใดมาก่อน และต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีเท่านั้น

โดยสำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญให้เยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่ง มาร่วมสืบสานอนุรักษ์การร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อทำการคัดเลือกนักร้องเสียงใส ซึ่งจะเป็นตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ ส่งเสริมและอนุรักษ์การร้องเพลงลูกทุ่ง ในคงอยู่สืบไป ในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัลจากเมืองพัทยา โดยมี นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นเกียรติในการมอบรางวัลให้แก่เยาวชนผู้ชนะ  สำหรับผลการประกวด ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนภัสกร วงศ์เอก รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นางสาวภคพร สุขพานิช รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวฉัตรากรณ์  บาดาล รับเงินรางวัล 10,000-8,000-5,000 บาท ตามลำดับ และรางวัลชมเชยอีก 7 รางวัล รางวัลละ 1,000 บ. พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากเมืองพัทยา.

นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นเกียรติในการมอบรางวัล ให้แก่เยาวชนผู้ชนะการประกวด
นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นเกียรติในการมอบรางวัล ให้แก่เยาวชนผู้ชนะการประกวด
การประกวดได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก
การประกวดได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก