สาวสองจากรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คว้ามงกุฎราชินีสุขภาพ ปี 63

0
1144

เมื่อ  16 กุมภาพันธ์ 63 ที่ บริเวณลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประกวดราชินีสุขภาพ ประจำปี 2563  โดยมี ตัวแทนจาก มูลนิธิซิสเตอร์ มูลนิธิเครือข่ายคนข้ามเพศ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค  ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อเฟ้นหา  “ราชินีสุขภาพ” The Queen of Pride ซึ่งมีสาวประเภทสองเข้าร่วมประกวดจำนวนกว่า 14 คน  มีการคัดเลือกจนเหลือ 3 คนสุดท้าย  

ผลการประกวดได้ผู้ชนะเลิศ ครองมงกุฎ“ราชินีสุขภาพ” The Queen of Pride  คือ “น้องชะเอม” ภัทรวรินทร์ งามสมทรง หมายเลข 10  อายุ 27 ปี จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คณะบริหารการจัดการ รองชนะเลิศอันดับ 1  “น้องติว” เมลดา วัฒนามนตรี หมายเลข  11  อายุ 19 ปี กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาดดิจิตอล รองอันดับ 2  “น้องติ๊ดตี่” ศศินัดดา มีชัย หมายเลข 7 อายุ 20 ปี กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา คณะนิเทศศาสตร์   โดยผู้ได้รับตำแหน่งได้รับมงกุฎ สายสะพาย และรางวัลอื่นๆตามลำดับ  พร้อมรับตำแหน่งทูตประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิซิสเตอร์ พัทยา ประจำปี 2563.