ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย “โขนไทย วัฒนธรรมไทย มรดกโลก”

0
749

เมื่อ 13:30 น. วันที่ 19 มีนาคม 62   นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย “โขนไทย วัฒนธรรมไทย มรดกโลก” ซึ่งมี นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางอรวรา​ กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว คณะกรรมการและอนุกรรมการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งในวันนี้นายกฤษณ์ จิระมงคล ผู้บริหารบริษัทสบายกรุ๊ป พัทยา ได้มอบเงินจำนวน 1 แสนบาท ให้กับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดงานฯ ในครั้งนี้ด้วย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และเมืองพัทยา ได้เล็งเห็นว่าวันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นวันที่สำคัญยิ่งของประเทศ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งในปี 2562 กระทรวงวัฒนธรรม เสนอให้เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน และเฉลิมฉลองในโอกาสที่นาฏกรรมโขนไทย ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก

ดังนั้นจึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย โขนไทย วัฒนธรรมไทย มรดกโลก และจัดกิจกรรมวัฒนธรรม 5 ภาค ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 62 ณ บริเวณชายหาดพัทยากลาง โดยภายในงานจะมีบูธ จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 30 บูธ การแสดงโขนไทย นาฏศิลป์ไทย 5 ภาค การเดินแบบผ้าไทยอันวิจิตรงดงาม จากนางแบบกิตติมศักดิ์ การแสดงพื้นบ้าน พร้อมชมบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโขนไทย และกิจกรรมสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรม และจำหน่ายสินค้าผ้าไทย อีกมากมาย  โดยในวันที่ 31 มีนาคม 62 เวลา 16.45 น. เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดจราจร ตั้งแต่วงเวียนปลาโลมา ตลอดแนวถนนเลียบชายหาด ถึงซอย 9 ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้เข้าร่วมงาน