ประกอบคืนบานไม้ประดับมุกโบราณศิลปะญี่ปุ่น

0
730

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในการดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นอายุกว่า 150 ปีในประเทศไทย ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ซึ่งกรมศิลปากรร่วมกับสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว ดำเนินการศึกษาข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2558 และได้จัดสรรงบประมาณทำการอนุรักษ์ในปีที่ผ่านมา มีการศึกษาองค์ความรู้เรื่ององค์ประกอบงานลงรักประดับมุกนำไปสู่การอนุรักษ์ซ่อมแซมด้วยวัสดุดั้งเดิมจำนวน 1 คู่ และนำมาประกอบคืนบานหน้าต่างเป็นปฐมฤกษ์พร้อมทำพิธีเจริญชัยมงคลคาถาเป็นสิริมงคลแก่ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ ถือเป็นต้นแบบของการดำเนินงานอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ที่มีกระบวนงานศึกษาเทคนิควิทยาการอนุรักษ์ การบันทึกองค์ความรู้วิธีการอนุรักษ์เพื่อเป็นจดหมายเหตุ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมทั้งวัด สถาบันวิจัยและภาคเอกชน


สำหรับการดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซม จะดำเนินการทั้งหมดจำนวน 76 แผ่น และบานไม้ประดับรักลายนูน จำนวน 38 แผ่น ร่วมกับสำนักช่างสิบหมู่และการให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิทยาจากสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กำหนดดำเนินแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2568