จ.ลำปาง หารือแนวทางการจัดงานประเพณีล่องสะเปาหนึ่งเดียวในประเทศไทย

0
589

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง เพื่อหารือแนวทางการจัดงานประเพณีที่ทรงคุณค่าของจังหวัด ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ทางเทศบาลนครลำปางเสนอปรับรูปแบบการจัดงาน เช่น การจัดล่องสะเปาออนไลน์ การจัดชุดอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนรวมกว่า 20 จุด การจัดตกแต่งรถสะเปาและประดับไฟสถานที่ให้สวยงามทดแทนในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ที่งดจัด เนื่องจากจะเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เน้นย้ำถึงความปลอดภัยของประชาชนตลอดจนมาตรการต่างๆ ของทางสาธารณสุข เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีล่องสะเปาหนึ่งเดียวในประเทศไทยให้อยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชนคนลำปางต่อไป