กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน “KOSOVO MOVIE NIGHT “สานสัมพันธ์ไทย-คอซอวอ ผ่านภาพยนตร์

0
525

By เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 11 มีนาคม 64 เวลา 18.30 น. ที่  Alliance Française Bangkok ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กทม  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน “KOSOVO MOVIE NIGHT ” จัดขึ้นโดย นางอูลล์เพียจ์นา ลามา (Mrs. Ulpiana Lama ) อุปทูตรักษาราชการแทน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐคอซอวอ ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิต ผ่านทางภาพยนต์ เรื่อง “The Flying Circus”.