Centara Grand Mirage resort Pattaya จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “รำลึกพระคุณแม่ วันแม่แห่งชาติประจำปี”

0
190
คุณอังเดร บรูลฮาร์ท ผู้จัดการทั่วไป (Mr. Andre Brulhart general manager) พร้อมกับผู้บริหารฝ่ายบุคคล ฯ และพนักงานจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร มอบของขวัญ ให้กับผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาบ้านบางละมุง และเด็กจากมูลนิธิบ้านครูจา เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 12 สิงหาคมที่ผ่านมา
คุณอังเดร บรูลฮาร์ท ผู้จัดการทั่วไป (Mr. Andre Brulhart general manager) พร้อมกับผู้บริหารฝ่ายบุคคล ฯ และพนักงานจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร มอบของขวัญ ให้กับผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาบ้านบางละมุง และเด็กจากมูลนิธิบ้านครูจา เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 12 สิงหาคมที่ผ่านมา

เมื่อ 31 สิงหาคม 60 ผู้บริหาร โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา นำโดย อังเดร บรูลฮาร์ท ผู้จัดการทั่วไปและ คุณดารานาถ หนูไชยเเก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยพนักงาน จัดให้มีกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวาระมหามงคลของพสกนิกรชาวไทยที่จะได้ร่วมส่งใจถวายสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยทางฝ่ายผู้บริหารโรงแรม ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่ และสถาบันครอบครัว  เพิ่มคุณค่ากับความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี การรู้สึกสำนึกในพระคุณ การแสดงความเคารพนับถือเชื่อฟัง อันเป็นคุณสมบัติที่จะสร้างความเจริญให้แก่ทุกคน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมเป็นอย่างดี และถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของสังคมไทย จึงจัดให้มีการร่วมกันทำกิจกรรม เชิญผู้สูงอายุจากบ้านบางละมุง, ผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม  และเด็ก ๆ จาก มูลนิธิบ้านครูจา รับประทานอาหาร ทำกิจกรรมเล่นเพื่อสนุกเพลินเพลิด รวมถึงการมอบของขวัญผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุทุกคน นอกจากนี้มีของขวัญให้กับเด็ก ๆ รวมกว่า 50 คน  คุณอังเดร ฯ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม ฯ ยังได้มอบพวงมาลัยให้ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขอพรเพื่อลำลึกถึงพระคุณในวันแม่แห่งชาติ ฯ ในบรรยากาศอันอบอุ่น

หลังการทำกิจกรรม รับประทานอาหาร ทำกิจกรรมร่วมกันแล้ว ยังได้มีการจัดให้มีการจุดเทียนถวาย ร้องเพลงสดุดีมหาราชา ฯ เพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ เมื่อ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำหรับกิจกรรมดังกล่าว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ์ รีสอร์ทพัทยา ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ ในแต่ละปีก็จะมีการนำเด็ก ๆ จากมูลนิธิฯ และผู้สุงอายุจากหลายหน่วยงาน สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน พร้อมกับการขอพรในวันสำคัญทุกปี

ภาพรวมกิจกรรมเพื่อสังคมของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ์รีสอร์ทพัทยา
ภาพรวมกิจกรรมเพื่อสังคมของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ์รีสอร์ทพัทยา