BHP ร่วม สว่างบริบูรณ์ เตรียมจัด Walk Rally & Thank You party 2017 วันที่ 23 ธันวาคม นี้

0
329
นางสายชล ปานชุ่มจิตร์ ผู้จัดการฝ่ายประกันสุขภาพไทย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา พร้อม คณะกรรมการดูแล EMS มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา เปิดการประชุมเตรียมจัด Walk Rally & Thank You party 2017 ในวันที่ 23 ธันวาคม นี้
นางสายชล ปานชุ่มจิตร์ ผู้จัดการฝ่ายประกันสุขภาพไทย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา พร้อม คณะกรรมการดูแล EMS มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา เปิดการประชุมเตรียมจัด Walk Rally & Thank You party 2017 ในวันที่ 23 ธันวาคม นี้

เมื่อ 11.00 น.วันที่ 12 ธันวาคม 60 ที่ห้องประชุมชั้น 10 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้จัดงานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “Walk Rally & Thank You party 2017” โดยมี นางสายชล ปานชุ่มจิตร์  ผู้จัดการฝ่ายประกันสุขภาพไทย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ในพิธีมี นายสุริยะ ดาราเย็น นายไพโรจน์ กัญจนะประภาส กรรมการดูแล EMS มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา นายทนนชัย เหรีญปรีชา กรรมการฝ่ายดูแลอาสาสมัคร กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “Walk Rally & Thank You party 2017” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 60 ณ สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลโป่ง ในเรื่องของการจัดเตรียมความพร้อมในจัดงานในด้านต่างๆ อาทิ การหารือในเรื่องของฐานกิจกรรมการแข่งขัน “Walk Rally & Thank You party โดยมีฐานแข่งขันทั้งหมด 5 ฐาน อาทิ ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอุบัติภัยหมู่ ด้วยการห้ามเลือดตามแขนขา การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ  ฐานอุบัติเหตุทางน้ำ ฐานการคลอดฉุกเฉิน ฐานช่วยชีวิต การทำ CPR ผู้ประสบภัยและฐาน กิจกรรมสรรทนาการ พร้อมงานเลี้ยงขอบคุณ

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา กับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ที่ได้ทำงานร่วมกันดูแลผู้ประสบภัยกันมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงยังเป็นการยกระดับ และพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะองค์ความรู้ความสามารถ แก่เหล่าสมาชิกอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ทั้งผู้มีนามเรียกขาน และที่ยังไม่มีนามเรียกขาน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าเมืองพัทยานั้น มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานหลักสากลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองพัทยาอีกด้วย.

เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่รพ.กรุงเทพพัทยา ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่รพ.กรุงเทพพัทยา ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง