BHP มอบเสื้อดัดแปลงสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย 226 ตัวให้มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

0
87
คุณจุฑาภรณ์ หุยากรณ์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ และการต่างประเทศ รพ.กรุงเทพพัทยา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ เดินทางมามอบเสื้อ ดัดแปลงสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย ให้กับมูลนิธิพระมหาไถ่  โดยมี  บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ
คุณจุฑาภรณ์ หุยากรณ์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ และการต่างประเทศ รพ.กรุงเทพพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ เดินทางมามอบเสื้อ ดัดแปลงสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย ให้กับมูลนิธิพระมหาไถ่ โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

เมื่อ 21 สิงหาคม 61 ที่ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯพัทยา คุณจุฑาภรณ์ หุยากรณ์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและการต่างประเทศ รพ.กรุงเทพพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ เดินทางมามอบเสื้อ ดัดแปลงสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย ให้กับมูลนิธิพระมหาไถ่ โดยมี บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

เนื่องด้วยทาง รพ.กรุงเทพพัทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย หรือผู้พิการที่มีอวัยวะ ในร่างกาย ไม่เท่ากัน โดยเสื้อผ้าดัดแปลงสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย เกิดจากการเล็งเห็นปัญหาในการสวมใส่ และถอดเสื้อผ้า ของผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง จึงเป็นที่มาของการปรับรูปแบบการตัดเย็บ และเนื้อผ้าให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตมากที่สุด ช่วยให้ผู้พิการสามารถใส่และถอดเองได้ ลดการพึ่งพาผู้อื่นและช่วยเพิ่มความมั่นใจ โดยเนื้อผ้าที่ใช้ช่วยลดอาการระคายเคือง จึงทำให้ผู้ดูแลสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้า ให้ผู้ป่วยติดเตียงได้สะดวกขึ้น ทาง รพ.กรุงเทพพัทยา จึงได้เข้าช่วยเหลือผู้พิการ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิฯ

โดยได้มอบเสื้อดัดแปลงสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย ของมูลนิธิเวชดุสิตฯ จำนวน 226 ตัว ให้กับมูลนิธิพระมหาไถ่พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อใช้ประโยชน์กับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป.