BHP.จัดอบรมการใช้สายตาหลีกเลี่ยงแสงบลูไลท์ (Blue Light) และการถนอมดวงตา “Management for Ophthalmic surgical”

0
291
พญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ จักษุแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและเลสิกกรุงเทพ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Management for Ophthalmic surgical
พญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ จักษุแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและเลสิกกรุงเทพ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Management for Ophthalmic surgical

เมื่อ 31 สิงหาคม 60 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา พญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ จักษุแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและเลสิกกรุงเทพ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้สายตาหลีกเลี่ยงแสงบลูไลท์ (Blue Light)  และแนวทางการถนอมดวงตา โดยมีบุคลาการทางการแพทย์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 100 คน

ทั้งนี้ทางวิทยากรได้บรรยายถึงในเรืองของ Nursing Management  for Ophthalmic surgical และการถนอมดวงตาหลีกเลี่ยงแสงบลูไลท์ (Blue Light)  คือ แสงที่มองเห็นได้และมีพลังงานสูง (HEV) ใกล้เคียงรังสียูวี (Near UV) อยู่ในช่วงความยาวคลื่น 380 – 500 นาโนเมตร ซึ่งมีอยู่ทั่วไปรอบตัวเรา เช่น แสงอาทิตย์ แสงไฟ แสงจากหน้าจอต่างๆ เป็นต้น โดยแสงสีฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ แสงสีม่วงในช่วงความยาวคลื่น 380 – 450 นาโนเมตร และ แสงสีน้ำเงินในช่วงความยาวคลื่น 450 – 500 นาโนเมตร แต่ช่วงแสงสีฟ้าที่ทำอันตรายต่อดวงตาได้ลึกมากที่สุดและเรามักเพ่งมองบ่อยๆ จากการใช้งานหน้าจอ อาทิ คอมพิวเตอร์ มือถือ เทปเล๊ต และอื่นๆ

ซึ่งอันตรายจากแสงสีฟ้าที่มีผลต่อดวงตา ไปกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระทำลายเซลล์จอประสาทตา จากการศึกษาบ่งชี้ว่า ความสามารถของดวงตาที่จะจัดการกับอนุมูลอิสระ และกระบวนการ Oxidative Stress ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ง่าย อีกทั้งแสงสีฟ้ามีคุณสมบัติในการยับยั้งการหลั่ง เมลาโทนิน (Melatonin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนระบบนาฬิกาของร่างกาย กล่าวคือ ช่วยในการนอนหลับพักผ่อน  เมื่อเมลาโทนินถูกยับยั้งให้หลั่งน้อยลง จึงทำให้นอนหลับยาก นอนหลับไม่สนิท หรือนอนหลับได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ

เมื่อใช้งานหน้าจอสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ต่างๆ จึงควรดูแลและถนอมสายตาด้วย พยายามหลีกเลี่ยงการเล่นในที่มืดหรือสว่างมากเกินไป และควรพักสายตาบ่อยๆ เช่นลุก ออกไปเดิน สูดอากาศภายนอก พักผ่อนสายตาโดยการมองออกไปไกล

โดยในแต่ละเรื่องที่วิทยากรได้บรรยายให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคตา และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีๆ เพื่อเป็นการถนอมสายตาให้อยู่กับเราไปนานๆ โดยศูนย์ตา รพ.กรุงเทพพัทยาเป็นศูนย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคตาอย่างครบวงจรแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร 1719.

โดยมีบุคลาการทางการแพทย์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 100 คน
โดยมีบุคลาการทางการแพทย์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 100 คน
พญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ จักษุแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและเลสิกกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Management for Ophthalmic surgical ให้แก่ บุคลาการทางการแพทย์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 100 คน
พญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ จักษุแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและเลสิกกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Management for Ophthalmic surgical ให้แก่ บุคลาการทางการแพทย์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 100 คน