ไม่ต้องกังวล เชื้อราในปอดฮิสโตพลาสโมซิส พบไม่มาก ติดจากคนสู่คน หรือสัตว์สู่คนน้อยมาก

0
220

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีข่าวคณะเดินทางศึกษาธรรมชาติเข้าไปดูค้างคาวในโพรงต้นไม้ แล้วสูดหายใจเอาสปอร์เชื้อราฮิสโตพลาสมาเข้าไปในปอด จนเกิดอาการป่วยโรคฮิสโตพลาสโมซิส ว่า กรมควบคุมโรคมีการติดตามในเรื่องนี้ซึ่งการติดเชื้อราในปอดฮิสโตพลาสโมซิสนั้น มีการพบบ้างในประเทศไทยประปรายจำนวนไม่มาก ซึ่งส่วนใหญ่เชื้อราเหล่านี้จะอยู่ในมูลสัตว์อย่างค้างคาว จากการสูดเอาเชื้อราในมูลสัตว์เข้าไป ส่วนการติดเชื้อจากคนสู่คนและสัตว์สู่คนมีน้อยมาก


ขอย้ำว่าถ้ามีการไปเที่ยว หรือมีโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสมูลสัตว์ ขอให้เน้นการป้องกันตนเองเป็นหลักเพื่อไม่ให้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดร่างกาย เพราะยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคเชื้อราในปอดฮิสโตพลาสโมซิส ส่วนการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการ แม้มียาฆ่าเชื้อรา รักษาเฉพาะแต่ต้องใช้เวลานานในการรักษา