ไปรษณีย์ไทย พร้อมสนับสนุนการให้บริการขนส่งยาผ่านแอปพลิเคชัน “ยาพร้อม”

0
113

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยเป็นหน่วยงานการขนส่งของชาติ ที่นอกจากการขนส่งสิ่งของเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว ยังมีภารกิจในการขนส่งเพื่อช่วยเหลือคนไทยในทุกสถานการณ์ ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปรษณีย์ไทยได้มีโครงการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมไปรษณีย์ไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของระบบการให้บริการทางการแพทย์แบบออนไลน์ (Telemedicine) ที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายในการรับการรักษา พร้อมทั้งใช้ศักยภาพในการขนส่งที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยบุรุษไปรษณีย์กว่า 20,000 คน เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขของไทย ด้วยบริการจัดส่งยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับแอปพลิเคชัน ”ยาพร้อม” ไปยังผู้ใช้บริการทั่วประเทศ


โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาและการใช้ยาบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดส่ง เพื่อควบคุมให้ยายังคงคุณภาพตลอดระยะทางการจัดส่งจนถึงมือผู้ป่วย โดยจะเริ่มทดลองระบบการให้บริการจัดส่งยาจากแอปพลิเคชันยาพร้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อนจะขยายบริการดังกล่าวในพื้นที่อื่นต่อไป