ไทย-กัมพูชา-เมียนมา เห็นพ้องแนวทางให้แรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU ทำงานในไทย

0
154

ไทย-กัมพูชา-เมียนมา เห็นพ้องแนวทางให้แรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU ทำงานในไทยต่อ หลังครบกำหนดเดินทางกลับประเทศ

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ว่า กรมการจัดหางานได้มีการหารือกับเอกอัครราชทูตเมียนมาและกัมพูชาประจำประเทศไทย มีความเห็นพ้องในหลักการที่จะให้แรงงานตามระบบ MOU ที่ครบกำหนดการอนุญาตทำงานครบ 4 ปี ให้ดำเนินการอนุญาตให้ทำงานต่อโดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง โดยจะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ภายในประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานในการเดินทางไปและกลับ รวมทั้งเป็นอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างในการดำเนินธุรกิจด้วย

ขณะที่ ยอดแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU ที่ครบกำหนดระยะเวลาการทำงาน 4 ปี ที่จะต้องเริ่มเดินทางกลับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2563 คาดว่ามีกว่าแสนคน โดยที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ รัฐบาลจึงมีการผ่อนปรนให้สามารถอยู่ทำงานต่อไปได้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เมื่อใกล้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกครั้ง

อธิบดีกรมการจัดหางาน ยังกล่าวถึงการขึ้นทะเบียนขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. ว่า ในช่วงที่ผ่านมาเกิดความไม่คล่องตัวเนื่องจากโรคโควิด-19 ซึ่งได้มีหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรมการปกครอง และกรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย แต่ละหน่วยงานจะดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบได้ ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ระหว่างดำเนินขออนุญาตทำงานกว่า 4 แสนคน โดยนายจ้างยื่น Name List หรือรายชื่อลูกจ้างต่างด้าว เข้าสู่ระบบการขออนุญาตทำงานจำนวน 1.2 ล้านคน ในจำนวนนี้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 จำนวนกว่าล้านคน คิดเป็นร้อยละ 86 และได้ได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว 7.3 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 58 – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์