โรตารี มอบเหรียญ Paul Harris Fellow ให้ 3 เจ้าหน้าที่มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

0
209

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 62   ที่ ดรอฟอิน เซ็นเตอร์ พัทยากลาง   THE ROTARY FOUNDATION OF ROTARY INTERNATIONAL  ได้จัดพิธีมอบเหรียญ Paul Harris Fellow แก่ 3 เจ้าหน้าที่มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ที่บำเพ็ญประโยชน์สู่สังคม  ได้แก่  นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผช.ผอ มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย   นายพิรุณ  น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก และ นางรัตนมาดา  สังข์รุ่ง ครูใหญ่ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เพื่อเป็นการแสดงเกียรติคุณแก่บุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม รวมถึงในด้านการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน  ทั้งในการด้านการพัฒนาการศึกษา  ให้ความรู้ต่างๆ และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยมีนางรัชดา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่และเด็กในการดูแลของมูลนิธิฯร่วมแสดงความยินดี กับทั้งสามท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยหลังจาก เสร็จสิ้นพิธีการได้มีมินิการแสดงโชว์ จากเด็กข้ามชาติ สร้างสีสันและรอยยิ้มให้ผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี.