โรงแรม ไทยการ์เด้น รีสอร์ทพัทยา มอบหมอนให้เด็กๆมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย

0
491
มิสเตอร์ ดานีโล เบคเกอร์  ในนามตัวแทนผู้บริหารโรงแรม ไทยการ์เด้น  รีสอร์ท พัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนแผนกต่าง และทีมบริหารของโรงแรมฯ  เดินทางไปมอบหมอนหนุนคุณภาพดีเยี่ยม จำนวน 150 ใบ โดยมีนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยเป็นตัวแทนในการรับมอบ โดยมีเด็กในการดูแลของ ดอรปอิน เซ็นเตอร์ กว่า 50 คน คอยให้การต้อนรับ
มิสเตอร์ ดานีโล เบคเกอร์ ในนามตัวแทนผู้บริหารโรงแรม ไทยการ์เด้น รีสอร์ท พัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนแผนกต่าง และทีมบริหารของโรงแรมฯ เดินทางไปมอบหมอนหนุนคุณภาพดีเยี่ยม จำนวน 150 ใบ โดยมีนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยเป็นตัวแทนในการรับมอบ โดยมีเด็กในการดูแลของ ดอรปอิน เซ็นเตอร์ กว่า 50 คน คอยให้การต้อนรับ

เมื่อ 28 มีนาคม 61 ที่ ดรอปอิน เซ็นเตอร์ ศูนย์การศึกษาอาเซียน มิสเตอร์ ดานีโล เบคเกอร์ ในนามตัวแทนผู้บริหารโรงแรม ไทยการ์เด้น​ รีสอร์ท พัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนแผนกต่าง ทีมผู้บริหารของโรงแรมฯ เดินทางมามอบหมอนหนุนคุณภาพดี จำนวน 150 ใบ โดยมี นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยเป็นตัวแทนในการให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของ เพื่อให้กับเด็กๆในโครงการของมูลนิธิฯ HHN เพื่อเด็กไทย เช่น เด็กข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน และเด็กในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิฯ

เนื่องด้วยทางคณะผู้บริหารโรงแรมไทยการ์เด้น​ รีสอร์ท พัทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่สำคัญ คือการพักผ่อน นอนหลับ ของเด็กๆให้ได้มีเครื่องนอนที่ดี และถูกสุขลักษณะ เพื่อที่จะได้พักนอนนอนหลับได้เต็มที่ ไม่เกิดอาการคอตกหมอน หรือได้รับการบาดเจ็บจากการนอน จึงได้ทำการสนับสนุนหมอนเครื่องนอนดังกล่าว เพราะเห็นว่าทางมูลนิธิฯ ยังขาดแคลนในส่วนนี้อยู่ เนื่องจากมีการรับเด็กกำพร้าเข้ามาดูแลเพื่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากมีเป้าหมายที่ตรงกันคือ เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ และช่วย ให้เด็กได้ใช้สิ่งของที่ดี และสังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นจากการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในสังคม.