โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจบีช รีสอร์ท พัทยาร่วมมือกับสภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

0
416
มิสเตอร์ยารี เนลเซ่น ผจก.ฝ่ายห้องพักฯ นำบรรดาพนักงานในเครือเซ็นทารา ในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
มิสเตอร์ยารี เนลเซ่น ผจก.ฝ่ายห้องพักฯ นำบรรดาพนักงานในเครือเซ็นทารา ในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เมื่อ 9 เมษายน 61 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจบีช รีสอร์ท พัทยา ร่วมมือกับ สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมี มิสเตอร์ยารี เนลเซ่น ผจก.ฝ่ายห้องพักฯ นำพนักงานเครือเซ็นทาราในเมืองพัทยา  เข้าร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมช่วยเหลือและตอบแทนสังคม หรือว่ากิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) โดยทางโรงแรมเซ็นทารา ได้ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่โรงแรมฯ เริ่มเปิดให้บริการในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสารองโลหิต ให้ผู้ป่วยจำนวนมาก ที่มีความต้องการโลหิต เพื่อใช้การรักษา และช่วยชีวิตสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยทางผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสำรองโลหิต เนื่องจากพบว่า สถิติในการบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยนั้น จำนวนโลหิตภายในคลังเลือดยังมีน้อยกว่าความต้องการใช้โลหิตที่มี ณ ปัจจุบัน  และยังสามารถทำให้สุขภาพของผู้บริจาคแข็งแรง และมีระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน ตลอดทั้งปี และจำนวนโลหิตที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้ ได้จำนวน 23,700 ซีซี.ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่ งครั้งต่อไปจะจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 61.

บรรดาพนักงานในเครือเซ็นทาราทั้งชาย-หญิง เข้าร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง
บรรดาพนักงานในเครือเซ็นทาราทั้งชาย-หญิง เข้าร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง