โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาลหมัน ออกหน่วยตรวจคัดกรอง โรคความดันและเบาหวาน

0
360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาลหมัน ต.หนองปรือ ออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคความดันและโรคเบาหวาน แก่ประชาชนในพื้นที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาลหมัน ต.หนองปรือ ออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคความดันและโรคเบาหวาน แก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 60 ที่ ศูนย์สาธารสุขมูลฐานชุมชน หมู่ 8 บ้านตาลหมัน ต.หนองปรือ นายสมาน ปั้นประสงค์ ประธานชุมชนบ้านตาลหมัน หมู่ 8 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข บ้านตาลหมัน ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาลหมัน (รพ.สต.) ต.หนองปรือ ออกหน่วยตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจำปี 2560

โดยได้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาลหมัน (รพ.สต.) นำโดย นางสาว อภิญญา พรหมวิเชียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อม นาง ฐิติรัตน์ พุ่มจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ ได้เข้าร่วมในการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนผู้เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมไปถึงการแนะนำ ในการปฏิบัติตัวเองในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในการรับประทานที่ถูกให้มีปริมาณแคแรลี่ที่เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวัน ที่ถูกต้อง และออกกำลังการควบคู่อย่างถูกวิธี ของผู้ป่วยและในกลุ่มผู้ที่ได้เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันและเบาหวานในครั้งนี้ บรรยากาศพบว่า ได้มีชาวบ้านชุมชนซนบ้านตาลหมันและจากชุมชนในละแวกใกล้เคียงที่ต่างให้ความสนใจเดินทางเข้ารับการตรวจในครั้งนี้กันอย่างต่อเนื่อง.