โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR แก่บุคลากรทางการแพทย์และพนักงาน

0
396

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 60 ที่ ห้องประชุมดี 1 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR หรือการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม ซึ่งสามารถทำได้โดยการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ได้แก่การผายปอด การนวดหัวใจภายนอก เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้ในการอบรมแบ่งออกเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ การประเมินภาวะหยุดหายใจผู้ประสบเหตุ ขั้นตอนการทำ CPR การใช้อุปกรณ์ AED และการสอบปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถนำทักษะการทำ CPR ไปใช้หากพบผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง  และทันท่วงทีก่อนนำส่งโรงพยาบาล

นอกจากนี้ยังมีการสอนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ หรือ AED ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดหนึ่ง  ที่สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยอัตโนมัติ และสามารถไห้การรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้ากระตุกหัวใจได้ โดยการใช้กระแสไฟฟ้าหยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้อง โดยในวันนี้พบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานในทุกระดับต่างร่วมหมุนเวียนเข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง.