โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วม รพ.รัฐ เปิดรับบริจาคเลือดปีที่ 10 ต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

0
483
ประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ ประสบเหตุหรือต้องการเลือดอย่างต่อเนื่อง
ประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ ประสบเหตุหรือต้องการเลือดอย่างต่อเนื่อง

เมื่อ 29 มีนาคม 61 ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้จัดให้มีกิจกรรม “พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2561 ท่ามกลางการให้ความสนใจ จากพนักงาน ประชาชน และชาวต่างชาติ เดินทางมาเข้ารวมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยทางด้านโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จับมือร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และสภากาชาดไทย เพื่อจัดหาเลือดสำรองไว้ใช้ยามเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนสำรองโลหิตไว้ในกรณีที่สถานพยาบาลต่างๆ ที่ขอเลือดเข้ามา เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เลือดในปริมาณมาก สำหรับรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จึงเดินหน้าจัดกิจกรรมเข้าสู่ปีที่ 10

ตามนโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา ที่มุ่งเน้นสร้างประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวมให้มากที่สุด  อาทิ กิจกรรมทำความสะอาด ศาสนสถาน ปรับปรุงห้องสุขาให้แก่วัด  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่พระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมการกุศลอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดีๆ ดังกล่าวล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้สังคม ในบริเวณใกล้กับที่ตั้งของโรงพยาบาล  มีคุณภาพที่ดี ดังเช่นกิจกรรมบริจาคโลหิต ที่ผู้บริหารได้จัดทำขึ้นทุกปีซึ่ งสรุปจำนวนคนที่มาบริจาคในครั้งนี้ได้ ผ่านการคัดกรอง 100 คน ได้ปริมาณโลหิต 81 หน่วย หรือ 41,100 cc. เกล็ดเลือดที่ได้รับบริจาคครั้งนี้ หากนับรวมตั้งแต่เริ่มโครงการครั้งแรก จนปัจจุบัน จะได้จำนวน 1,207,550 cc ซึ่งถึงว่าประสบผลตามเป้าหมายที่คาดไว้  โดยหวังว่าโลหิตที่ได้ จะถูกส่งมอบต่อไปจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม สำหรับกิจกรรมพลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ จะถูกจัดขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 28 มิ.ย.61 โดยจะเปิดรับบริจาคตั้งแต่ช่วงเช้า-บ่ายโมง ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาบริจาค ในวันและเวลาดังกล่าว หรือ สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมโทร. 038-259999.