โครงการ เมนูปรุงสำเร็จอิ่มท้อง ราคาโดนใจจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จไม่เกิน 40 บาท

0
70

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน  เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมสถานการณ์การจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จที่ร่วมโครงการ เมนูปรุงสำเร็จอิ่มท้อง ราคาโดนใจที่ ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน ว่านายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งให้กรมการค้าภายในเข้าดูแลเรื่องราคาสินค้า โดยเฉพาะอาหารจานเดียว อาหารปรุงสำเร็จ ซึ่งกรมการค้าภายในได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมตลาดไทย สมาคมตลาดกลาง และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ วันนี้เป็นวันแรกที่พร้อมกันดำเนินโครงการ เมนูปรุงสำเร็จอิ่มท้อง ราคาโดนใจ และจะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีนี้ โดยเมนูปรุงอาหาร สำเร็จราคาในตลาดอยู่ที่ 30-35 บาท ในห้างสรรพสินค้าราคาอยู่ที่ 35-40 บาท รวมถึงมีร้านอาหารธงฟ้ายังมีให้บริการประชาชนต่อเนื่อง ทั้งนี้จากการสำรวจตลาดให้ความร่วมมือไม่ขึ้นราคาสินค้า ตรึงราคาไว้ และบางร้านจัดเมนูพิเศษขึ้นมา  ส่วนราคาสินค้าอย่างผัก ขณะนี้ราคาลดลงมาแล้ว เนื่องจากราคาผักที่มีราคาสูงช่วงก่อนหน้านี้เป็นระยะสั้น สาเหตุจากน้ำท่วม ทำให้ผลผลิตเสียหาย โดยเฉพาะผักใบอ่อนเช่น ผักชี ได้รับผลกระทบ ส่วนราคาเนื้อหมู ที่ประกาศปรับราคาเนื้อหมูหน้าฟาร์มนั้น เป็นราคาเปิด ยังคงราคาขายที่หารือกับกรมการค้าภายไว้ ซึ่งกรมการค้าภายในจะจักโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามนโนยาบของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มุ่งเข้าดูแลราคาหมู 


อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวอีกว่า สำหรับราคาน้ำมัน ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าขนส่งส่วนตัวสินค้า ดูจากโครงสร้างต้นทุนได้รับผลกระทบน้อย ทั้งนี้ได้หารือกับผู้ประกอบการผู้ผลิตรายใหญ่ ขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าไว้ ทั้งนี้หลังจากรัฐบาลได้เปิดประเทศแล้ว พบว่าประชาชนออกมาจับจ่ายใช้ส้อยกันจำนวนมากนอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกพื้นที่ ลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้า เช็คสินค้ามีให้เพียงพอต่อความต้องการประชาชน