โครงการปรับปรุงไหล่ทางเท้า ถนนพัฒนาการคืบหน้า คาดแล้วเสร็จปลายเดือนเมษายน

0
100

เมื่อ 10 มีนาคม 62 ที่ ถนนพัฒนาการ  ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าโครงการทำไหล่ทางเท้า ถนนเส้นพัฒนาการ หลังจากที่ทางด้าน นายธงชัย กำลังไทย ผอ.สำนักการช่างเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 61 ล่าสุดพบว่าโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าไปมาก ประชาชนสามารถใช้ไหล่ทางเท้าในการเดินสัญจร และออกกำลังกายในช่วงเย็นได้เป็นอย่างดี

โครงการดังกล่าว เป็นการก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง คสร.ถนนพัฒนาการหมู่ที่ 10,13 ตำบลหนองปรือ ก่อสร้างทางเท้า คสล กว้าง 1.00-1.80 ทั้ง  2 ข้างความยาวรวม 3,500 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม 5,270,000 ตารางเมตร  โดยมี หกจ.สุภัตราร่วมค้า เป็นผู้รับจ้างงาน นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจการจ้าง นายธงชัย กำลังไทย ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองหนองปรือ  คณะกรรมการการตรวจการจ้าง ในวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 4,600,000 บาท  โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง และคืบหน้าไปมากในโครงการแรก ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างช่วงตลาดผู้ใหญ่กุ่ย ถึงบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนธาราพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างในช่วงปลายเดือนเมษายน 62 นี้ และเริ่มดำเนินงานต่อในโครงการที่ 2 ตั้งแต่ช่วงหน้าโรงเรียนธาราพัฒนา ไปจนสุดซอย ที่จะเชื่อมต่อถนนสายทุ่งกลุม-ตาลมัน คาดว่าน่าจะใช้เวลาในการดำเนินงานไม่ต่างจากโครงการแรกมากนัก  พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการจราจร เหมือนดังเช่นถนนพรประภานิมิต (สยามคันทรีคลับ) อย่างแน่นอน เพราะเป็นการดำเนินการเสริมไหล่ทางเท้า ไม่ได้มีการปิดถนน แต่อาจจะมีผลกระทบจากเศษวัสดุอุปกรณ์ จากการก่อสร้าง ฝุ่นละออง อยู่บ้าง แต่หลังแล้วเสร็จก็จะมีการดำเนินการเก็บรายละเอียดของงานอีกครั้ง ในส่วนนี้ จึงไม่มีอะไรที่น่ากังวล

                สำหรับโครงการดังกล่าว หากแล้วเสร็จ จะส่งผลให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์จากไหล่ทางเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเดินสัญจร การออกกำลังกาย มีพื้นที่สำหรับจอดรถได้ โดยไม่กินพื้นที่ของพื้นที่ผิวการจราจร ให้เป็นถนนต้นแบบถนนของเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมทั้งจะมีการพัฒนาถนนเส้นต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นรูปแบบแนวทางเดียวกันต่อไป.