แนะวิธีปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยเชื้อสายจีน ฉลองเทศกาลตรุษจีน อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด -19

0
139

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีน เป็นประเพณีหนึ่งที่จะมีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะวันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ก็อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ หากไม่ระมัดระวังป้องกันให้ดี ดังนั้นเพื่อให้เทศกาลมงคลของคนไทยเชื้อสายจีน ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 จึงแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยในวันจ่าย ควรซื้อของผ่านออนไลน์ หรือหากต้องออกไปซื้อของ ควรวางแผนการซื้อของให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุด เลือกไปตลาดที่ผ่านการประเมิน Thai Stop COVID 2 Plus ขณะอยู่ในตลาด หรือห้างสรรพสินค้า ควรปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง เลี่ยงจุดแออัด


วันไหว้ ควรล้างวัตถุดิบให้สะอาด ปรุงอาหารสุกทุกเมนู หากทิ้งอาหารไว้นานหลายชั่วโมงให้อุ่นอาหารอีกครั้งก่อนนำมาบริโภค ลดการเผากระดาษ ใช้ธูปสั้น หรือธูปไฟฟ้า เลี่ยงการปักธูปลงในอาหารโดยตรง รวมถึงจัดสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะที่ทำกิจกรรม


วันเที่ยว ควรเคร่งครัดการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยตลอด ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง เลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการที่มีสัญลักษณ์ Thai Stop COVID 2 Plus หรือ SHA+ และเมื่อกลับถึงบ้านให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที