แจ้งเตือน 14 จังหวัด เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

0
64กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งว่า ช่วงวันที่ 15-18 มกราคม 2565 บริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือตอนบนก่อน ช่วงวันที่ 15-16 มกราคม 2565 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะได้รับผลกระทบช่วงวันที่ 17-18 มกราคม 2565 จึงแจ้ง 14 จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ ได้แก่ ภาคเหนือในพื้นที่ 9 จังหวัดคือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ 5 จังหวัดคือ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ


พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที หากประเมินมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรง ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” และสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง