แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำจันทบุรีมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

0
93

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา วัดปริมาณฝนสูงสุดในเขตอำเภอต่างๆ อำเภอเชาคิชฌกูฏ 160 มม. อำเภอมะขาม 90 มม. และอำเภอเมืองจันทบุรี 322 มม. ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ก่อนจะไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างบริเวณอำเภอเมือง โครงการชลประทานจันทบุรี ได้เปิดบานระบายน้ำที่คลองภักดีรำไพ เพื่อผันน้ำระบายลงสู่ทะเลอย่างเต็มศักยภาพ ช่วยลดยอดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านตัวเมืองจันทบุรี แต่เนื่องจากยังมีมวลน้ำจำนวนมากไหลลงแม่น้ำจันทบุรีและมวลน้ำจากตอนบน อำเภอมะขาม ทำให้ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำท่า Z.57 อำเภอเมือง เหลืออีกเพียง 0.25 เมตร น้ำจะล้นตลิ่ง หากมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่อีก จะทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำได้และจะส่งผลให้คลองสาขาที่อยู่ด้านบนไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำจันทบุรีได้อย่างสะดวก 


กรมชลประทาน ได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี เตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของและสัตว์เลี้ยงขึ้นในที่สูง พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง