เร่งแก้ปัญหา เตรียมเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก 19 จังหวัด ช่วยเกษตรกร

0
74

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาข้าวที่ลดต่ำลงในช่วงนี้ เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการทั้งด้านความต้องการส่งออกข้าวไปต่างประเทศและการบริโภคในประเทศที่ลดลง ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ส่งผลต่อคุณภาพข้าว โดยราคาข้าวจะขึ้นอยู่กับความชื้นและคุณภาพ ซึ่งจะใช้ราคา ณ ความชื้น 15% เป็นเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม แม้ราคาข้าวจะลดต่ำลง แต่เกษตรกรยังได้รับการดูแลภายใต้โครงการประกันรายได้ ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงิน 18,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวที่กำลังออกสู่ตลาดและชะลอตัวในขณะนี้ 


กรมการค้าภายใน ได้อนุมัติให้ผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้าไปช่วยรับซื้อข้าวเหนียวในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 13 จุด ใน 7 จังหวัด ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา และอนุมัติโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ให้มีผู้รับซื้อเข้าไปแข่งขันรับซื้อในพื้นที่ที่มีผู้รับซื้อไม่เพียงพอต่อผลผลิต เพื่อให้เกิดการแข่งขันและราคา จำนวน 30 จุด ใน 19 จังหวัด 


ขณะที่สถานการณ์การส่งออกข้าวในขณะนี้ มีทิศทางที่ดีจากคำสั่งซื้อต่างประเทศที่มีมากขึ้น ในช่วง 6 เดือนหลัง ค่าเงินปัจจุบันที่อ่อนตัวลง ราคาข้าวในประเทศที่สามารถแข่งขันได้ คาดว่าปริมาณการส่งออกทั้งปีจะใกล้เคียงกับเป้าหมาย 6 ล้านตันที่ตั้งไว้ ประกอบกับสถานการณ์ในประเทศ มีสัญญานดีขึ้นเช่นกัน จากการเปิดประเทศ ซึ่งจะทำให้ความต้องการบริโภคมีมากขึ้นและสถานการณ์น้ำท่วมที่เริ่มคลี่คลายลง รวมทั้งมาตรการคู่ขนานและมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์เข้าไปเร่งแก้ไข คาดว่าจะส่งผลให้สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในตลาดดีขึ้นเป็นลำดับ