เร่งส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม

0
283

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ประกอบกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยขณะนี้ ดีพร้อม จึงเร่งเดินหน้าโครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมให้มีทักษะการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรตามมาตรฐานสากล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในองค์กรและใช้นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโดยดีพร้อมจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ไปให้คำปรึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา หรือมีต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูง รวมทั้งนำเทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ เพื่อวางแผนการผลิตและการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบให้มีความแม่นยำ ลดต้นทุนการบริหารจัดการในคลังสินค้า


สำหรับกำดำเนินการดังกล่าวพบว่า ในช่วงครึ่งปีแรกนี้สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการไปแล้ว 50 กิจการ คิดเป็นมูลค่าต้นทุนที่ลดลงกว่า 600 ล้านบาท คาดว่าภายในสิ้นปี 2565 จะสามารถลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท