เร่งปราบปรามสุกรเถื่อน ประชาชนมีความเชื่อมั่น บริโภคเนื้อหมูได้อย่างปลอดภัย

0
109

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินงาน เพื่อปราบปรามสุกรเถื่อน สั่งการให้ทำงานอย่างเคร่งครัด โดยปราบปรามควบคู่กับการหาทางป้องกันในอนาคต สิ่งสำคัญคือ ต้องไม่ให้เกิดผลกระทบถึงผู้บริโภคและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรตามภูมิภาค ต่างๆ ดำเนินการแก้ปัญหาสุกรเถื่อน ราคาสุกร รวมถึงโรคระบาด ASF ในสุกร ปัจจุบันสถานการณ์การเลี้ยงสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลผลิตแม่พันธุ์ถึงร้อยละ 70 คาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 90 ภายในสิ้นปี 2566 เป็นผลจากการจัดการปัญหาสุกรเถื่อนที่มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2565 มีการจับกุมสุกรเถื่อนได้ถึง 1 ล้านกิโลกรัม โดยส่วนมากสุกรเถื่อนเหล่านี้ ถูกส่งเข้ามาจากต่างประเทศ


จากประสิทธิภาพและผลสำเร็จของการดำเนินการปราบปรามสุกรเถื่อนของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีความมั่นใจมากขึ้น เนื่องจากผลกระทบทางด้านราคาและจำนวน จากสุกรเถื่อนลดลงอย่างมาก ปัจจุบันมีจำนวนแม่พันธุ์ถึง 80,000-90,000 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมั่นใจในมาตรการที่ดำเนินการจริงจัง ประชาชนผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นบริโภคเนื้อหมูได้อย่างปลอดภัย