เมืองพัทยา เปิดอบรมเสริมอาชีพฟรี สร้างโอกาสและรายได้แก่ครอบครัว

0
102

สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา เปิดรับสมัครอบรมอาชีพ สำหรับประชาชนทั่วไป ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาส และทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปีงบประมาณ 2562

สำหรับโครงการนี้ จะดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 2 ครั้ง  โดย  เปิดอบรมครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 62  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 62 โดยเปิดอบรมประเภทสุขภาพ (มีใบประกาศนียบัตรของกระทรวงสาธารณสุข) จำนวน 12 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรที่ 1 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม. รับจำนวน 30 คน เรียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 62 หลักสูตรที่ 2 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม. รับจำนวน 30 คน เรียนวันที่ 15-21 มีนาคม 62 ประเภทอาหารไทย หลักสูตรที่ 3 หอยทอด ออส่วน ทอดมันกุ้ง ทอดมันปลา จำนวน 35 คน / วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 62

ส่วนการเปิดอบรมครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 62   เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 62 โดยเปิดอบรมประเภทต่างๆ คือ ประเภทเบเกอรี่ หลักสูตรที่ 4 ได้แก่ มาการอง เครป เค้ก ทาร์ตชีส ทาร์ตไข่ จำนวน 35 คน 7 วันที่ 28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 62 ประเภทขนม หลักสูตรที่ 5 ได้แก่ ขนมเทียนแก้ว หมากปาล์มเชื่อม จำนวน 35 คน / วันที่ 4-5 มีนาคม 62 และหลักสูตรที่ 6 กุยช่าย ขนมจีบ ซาลาเปา จำนวน 35 คน / วันที่ 6-7 มีนาคม 62 ประเภทเครื่องดื่ม หลักสูตรที่ 7 ได้แก่ ม็อกเทลปั่น อิตาเลี่ยนโซดา มิ้ลเชค ไอศกรีมปั่น จำนวน 35 คน / วันที่ 11-12 มีนาคม 62 ประเภทความงาม จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 8 ได้แก่ แต่งหน้าเสริมบุคลิกภาพ จำนวน 35 คน / วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 62 หลักสูตรที่ 9 ครีมพอกผิวและขัดผิว ผลิตภัณฑ์มาส์กหน้า จำนวน 35 คน / วันที่ 28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 62  หลักสูตรที่ 10 ทำเล็บเพ้นท์เล็บ จำนวน 35 คน / วันที่ 4-5 มีนาคม 62 ประเภทหัตถกรรม หลักสูตรที่ 11 ร้อยพวงมาลัยจำนวน 35 คน / วันที่ 11-12 มีนาคม 62 ประเภทเกษตร หลักสูตรที่ 12 เพาะถั่วงอกคอนโดปลูกผักในกระถางอย่างได้ผลจำนวน 35 คน / วันที่ 13-14 มีนาคม 62

โดยผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จะต้องมีคุณสมบัติ มีทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาหรือพักอาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยา มีความตั้งใจและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามวันและเวลาที่กำหนด สำหรับเอกสารที่ต้องนำมาสมัคร ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 1 รูป

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันเวลาที่กำหนดข้างต้น ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08. 30-16. 30 น. หยุดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 253 262 หรือเฟสบุ๊ค อบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา.