เมืองพัทยา ซ่อมแซมถนนซอยกอไผ่ 14 ตามที่ชาวบ้านร้องเรียนแล้ว

0
125

เมื่อ 8 มกราคม 62 ที่บริเวณ ซอยกอไผ่ 14 พัทยาใต้ หลังจากที่ชาวบ้านซอยกอไผ่ ได้มีการร้องเรียนไปยังสื่อมวลชน กรณีถนนภายในซอยดังกล่าว ขรุขระเป็นหลุม เป็นบ่อจำนวนมาก สาเหตุเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา

ล่าสุด หลังจากที่คณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้ทราบข่าว ได้สั่งการให้ นายนิคม แสงแก้ว คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    สานต่อโยบายในการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วน โดยการประสานทาง เจ้าหน้าที่สำนักกองช่างเมืองพัทยา ให้เข้าดำเนินการลงแอสฟัลท์และหินคลุกราดพื้นผิวถนน และใช้รถเครื่องจักรบดทับตลอดทั้งสาย เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวกของประชาชน ซึ่งสร้างความพอใจให้กับพี่น้องประชาชน ที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยต่างขอบคุณคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่ยังห่วงใยและให้ความสำคัญ กับความเป็นอยู่ของประชาชนภายในพื้นที่.